fbpx
Header Image

Privaatsuspoliitika

Meie eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärne ja Teie õigusi austav partner!

Vastutav andmetöötleja
E-kaubanduse Koolitused OÜ on Teie andmete vastutav töötleja. Meie kontaktid leiate siit. E-kaubanduse Koolitused OÜ andmekaitseametnik on isik, kes jälgib isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning kellega on võimalik küsimuste korral kontakteeruda info@amazonestonia.ee meiliaadressi vahendusel.

Turundus ja müügikanalid
Kui Te tellite amazonestonia.ee veebilehel uudiskirjaga või annate muul moel oma ärialase kontaktinformatsiooni meile, siis võime saata Teile teavitusi, uudiskirju ja koolitusalaseid teateid, mis võivad Teile huvi pakkuda. Elektroonilise otseturuduse puhul lähtub E-kaubanduse Koolitused OÜ Elektroonilise side seadusest.
Müügikanalid on E-kaubanduse Koolitused OÜ poolt kasutatavad kliendiga suhtlemise viisid, sh elektrooniline otseturundus, telefonimüük, avalik ja sotsiaalmeedia, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ning muud sarnased tööriistad veebilehtedel ja mujal.

Andmete avalikustamine ja/ või edastamine
E-kaubanduse Koolitused OÜ teeb koostööd kolmandate isikutega, kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud andmeid, sh isikuandmeid.
Kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, maksehäireregistrid, IT-partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt E-kaubanduse Koolitused OÜ juhistele;
3. Selliste volitatud töötlejate kohta on andmed kliendile edastatud teates avaldatud.

Teie õigused ja kuidas Te saate oma õigusi teostada
Kontakteerudes E-kaubanduse Koolitused OÜ-ga meili info@amazonestonia.ee teel, võite teostada oma õigusi järgnevalt:

– paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
– paluda enda isikuandmete parandamist;
– paluda enda isikuandmete kustutamist;
– võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.
Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab E-kaubanduse Koolitused OÜ ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete E-kaubanduse Koolitused OÜ-ga sõlminud.

Õigus esitada kaebus
Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda E-kaubanduse Koolitused OÜ andmekaitseametniku või tegevjuhtkonna poole. Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht.
Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.