fbpx
Header Image

Tingimused

Müügitingimused

Lehe www.amazonestonia.ee (edaspidi Veebipood) omanik on E-kaubanduse Koolitused OÜ (registrikood 14618815).

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate piletite hinnad on märgitud pakettide juurde. Hinnale ei lisandu tasu pileti kohaletoimetamise eest – konverentsil osalemise tagab oma nime ütlemine registreerimislauas, kui pilet on ostatud sama isiku poolt. Kui pilet on ostetud teisele isikule, tuleb seda piletit ostes märkida.

Tellimuse vormistamine ja makseviis
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud pilet ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita
nõutud andmeväljad. Tasuda saab pangalingi kaudu eurodes.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

E-kaubanduse Koolitused OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kohaletoimetamine
Pileteid eraldi meilile ega postiaadressile ei saadeta. Pärast pileti ostu saab klient kohese kinnituse oma meilile. Konverentsil osalemise võimaluse tagab ostja nime esitamine konverentsipäeval registreerimislauas. Kui pilet ostetakse kellelegi teisele, tuleb see märkida piletit ostes vastavale väljale.

Taganemisõigus
Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus pileti eest raha tagasi saada kuni 7 päeva enne konverentsi algust. Hilisemaid oste tagastada ei ole võimalik, sest kulutused toitlustusele ja ruumirendile on juba tehtud.

Raha kantakse tagasi samale kontole, kust toimus makse, hiljemalt 7 päeva jookusul.

Pretensiooni esitamise õigus
E-kaubanduse Koolitused OÜ koostab konverentsi kava parima äranägemise järgi ja kava ning esinejatega saab tutvuda veebilehel www.amazonestonia.ee enne pileti ostmist. Piletit tagastada pretensioonide tõttu sisule või korraldusele ei ole võimalik.
Veebipood vastab piletiostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili
aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
Veebipood edastab isikuandmeid vaid konverentsi esinejatele nende palve peale.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui
ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma
soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes
sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@amazonestonia.ee või
helistada telefonil: 56489863
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik
pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust
esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud
lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Kasutustingimused

1. Tingimused
Registreerides konverentsile nõustute käesolevate kasutustingimustega ning olete kohustatud järgima kehtivaid Eesti Vabariigi seadusi.
E-kaubanduse Koolitused OÜ poolt jagatavad konverentsimaterjalid on kaitstud kehtivate autoriõiguste ja kaubamärgiseadusega. Konverentsi sisu filmimine, pildistamine ja taasedastamine on keelatud.

2. Vastustus
1. E-kaubanduse Koolitused OÜ ei vastuta esinejate poolt jagatud info rakendamise viisi ning materjalides oleva info tõlgendamisest põhjustatud kahjude eest.
2. E-kaubanduse Koolitused OÜ ei vastuta sündmustel osalemise tõrgete eest, mis on tingitud temast mitteolenevatest põhjustest.
3. E-kaubanduse Koolitused OÜ annab endast parima, et tuua osalejateni maksimaalselt värsket ja ajakohast infot Amazonis müümise kohta, kuid ei vastuta esinejate jagatud viidete, ideede, lubaduste ja sisu eest.

3. Veebilehe kasutustingimuste muutmine
E-kaubanduse Koolitused OÜ võib vaadata üle ning teha korrektuure antud veebilehe kasutustingimustes sellest teavitamata. Kasutades antud veebilehte nõustute hetkel kehtivate kasutustingimustega.

4. Piletite tagastustingimused
E-kaubanduse Koolitused OÜ ei saa teostada piletiraha tagastamist kui konverentsi alguseni on vähem kui nädal (7 kalendripäeva), kuna kulutused toitlustuse ja ruumide eest on juba tehtud. Piletit võib anda edasi kolmandale isikule, muutes isiku konverentsile registreerimise andmeid aadressil info@amazonestonia.ee.

5. Vaided
Kõik reeglite rikkumisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
Antud veebilehega seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika leiad SIIT.

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe www.amazonestonia.ee isikuandmete vastutav töötleja on E-kaubanduse Koolitused OÜ (registrikood 14618815) asukohaga Rätsepa tee 5, Järveküla. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel 56489863 ja e-kiri info@amazonestonia.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− lisaväljad sama infoga, kui pilet on ostetud kellelegi teisele;
− pangakonto number;
− teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks. Isikuandmeid edastatakse palve olemasolul ka konverentsil esinejatele.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse maksete vahendajale ja raamatupidamisettevõttele.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on
liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et
lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt maksevahendaja ja
andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud
töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on
vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Säilitame ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on
andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja
jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
(info@amazonestonia.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).